Fakturka darmowy program do faktur

Fakturka to darmowy program do fakturowania, wykorzystywany do pracy w małej firmie. Niezbyt kompleksowy, ale za to bardzo zwykły w obsłudze, darmowy program do fakturowania.

Oprócz wydruków faktur umożliwia prowadzenie kartotek kontrahentów, produktów i usług (bez stanów magazynowych) , a ponadto prowadzi zwyczajny rejestr wystawionych faktur. Największym plusem skryptu Fakturka download, obok faktu, że jest on darmowy, jest edytor wydruków, który umożliwia którekolwiek definiowanie wyglądu faktury , a oprócz tego sposób liczenia wartości faktury (od cen brutto albo netto).

Dodatkowymi zaletami program do wystawiania faktur Fakturki są: możliwość wydruku przelewu/wpłaty do banku, noty korygującej, nadruku danych na kopertach oraz stabilna praca i brak widocznych błędów w odróżnieniu od innych (w większości sytuacji amatorskich) darmowych programów do wystawiania faktur. Możliwości skryptu Fakturka: • prowadzenie kartoteki kontrahentów i produktów (bez stanów magazynowych); • wydruk faktury zaprojektowanej wg własnego koncepcji; • dodawanie wydruków, które będą dostępne pod prawym przyciskiem (przykładowo. przelew); • wylicza faktury od kosztów netto (to aktualnie odróżnia aplikacje od innych tego rodzaju kodów); • możliwość ustawienia wyłącznie kosztów brutto (wystarczy zainstalować stosowny wzór wydruku). Zmiany w najnowszej wersji: • Dodana sposobność wpisywania kosztów brutto i netto niezależnie od ustawienia obliczeń. • Dość szybkie przełączenie trybu pracy brutto/brutto – programy do księgowania bez konieczności restartu programu (tryb pracy można zmodyfikować klikając na dane na pasku statusu). • Dodany uniwersalny wydruk faktury (niezależny od ustawionego trybu pracy. • W konfiguracji dodana sposobność włączenia/wyłączenia wyświetlania informacyjnych kosztów brutto/brutto (odwrotnie niż tryb pracy). • Poprawiony błąd zapisu podglądu wydruku dokumentu gdy nazwa kontrahenta zawiera nieprawidłowe znaki.